آقای علی بیات

نشانی پست الکترونيکی
نشانی صفحه خانگی
شماره تلفن همراه
۰۹۱۲۶۸۰۳۶۱۱
تاريخ تولد
۱۳۵۹/۰۴/۰۴
عنوان شغلی
مسوول فنی پايگاه

نقش کاربر
برنامه نويس
تاييد شده
زمان تاييد
-----
بازديد
۲۰